Duruan Wansheng Food Machinery Factory, Pengjiang District, Jiangmen City

Stick biscuit chocolate coating machine