Duruan Wansheng Food Machinery Factory, Pengjiang District, Jiangmen City

Box sticking machine