Duruan Wansheng Food Machinery Factory, Pengjiang District, Jiangmen City

Stainless steel frying pan(1000_920MM)