Duruan Wansheng Food Machinery Factory, Pengjiang District, Jiangmen City

Egg Roller with Conveyor Line